ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie, w imieniu Kierownictwa Sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy a wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta.

 1. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu?

 2. Komórka organizacyjna przez którą był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a:

  Proszę podać nazwę komórki organizacyjnej, jeżeli powyżej zaznaczono „inna”:

 3. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolany/a z jakości obsługi świadczonej w Sądzie w zakresie:

  proszę wybrać ocenę w skali 1 do 6 gdzie 1 ozacza ocenę minimalna (zdecydowanie niezadowolony) a 6 oznacza ocenę maksymalną (zdecydowanie zadowolony)

  • szybka i sprawna obsługa:

  • uprzejmość i kultura osobista pracowników:

  • poziom wiedzy pracowników umożliwiający udzielenie wyczerpującej odpowiedzi

  • zapewnienie właściwego dostępu do potrzebnych formularzy i druków

  • czytelność druków i udzielenie przez pracownika stosownych instrukcji do ich wypełnienia:

 4. W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług Biura Obsługi Interesanta?

  Proszę podać rodzaj usług, jeżeli powyżej zaznaczono „inna”:

 5. Jaką grupę klientów Pani/Pan reprezentuje?

  Proszę podać rodzaj usług, jeżeli powyżej zaznaczono „inna”:

 6. Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani/a najdogodniejszy?

 7. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu?

 8. Proszę podać jakie zmiany mogą wpłynąć na poprawę wyglądu oraz czytelności oznakowania wnętrza budynku Sądu:

 9. Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez BOI?

 10. Inne uwagi (Państwa oczekiwania i propozycje):